Skip to content

Angyalok, az ördög meg a halál 1.

2015. január 14. szerda

Alább egy utánközölt bejegyzés olvasható. Eredetileg 2008. december 19-én 14:56-kor jelent meg a bejegyzés a freeblogon. Mivel a freeblogról a kommenteket nem mentettem el, nem tudom már pontosan, hogy Máté milyen megjegyzése indította arra, hogy írjak az Angyalokról, az ördögről és a halálról. Megjegyzem a halál című darab már nem készült el korábbi blogomon. A dolog szomorú aktualitása miatt talán ezen a blogon megírom a befejező darabot.

Angyalok, az ördög meg a halál 1.

Dürer: Lovag, halál és az ördög

Ezeket a bejegyzéseket Máténak ajánlom: ahogy azt egy kommentben ígértem korábban, dicsérő szavai nem maradnak visszhang nélkül (bár ott kissé nyersebben fogalmaztam, miszerint nyalásra visszanyalás következik – szellemi értelemben). Olyan sokáig tervezgettem e bejegyzés a megírását, hogy időközben nem egyszerűen csak egy Máténak szóló bejegyzés lett, hanem egyben „elbocsátó, szép üzenet” is. Bár a bejegyzésből talán okulni nem lehet, (mármint nem tartalmazz semmilyen konkrét életvezetési tanácsot), mégiscsak remélem, hogy legalább „érdek nélkül” gyönyörködteti őt (és másokat). Tapasztalatom szerint a múlt és kultúra vizsgálata megnyugvás a léleknek. Egyébiránt sok sikert Máté, akárhová is mész!

Elöljáróban

Léteznek-e angyalok, létezik-e az ördög? Mi a halál?

Szárnyalni vágyunk mind!

Angyalszárny testfestésen

Az első kérdés legalább olyan súlyos és megválaszolhatatlan, mint az Isten létét és valóságát firtató kérdésfelvetés. Azonban az angyalok és az ördög, mint kultúrtörténeti jelenségek, mint válaszok a lét és nemlét kérdésére, a világban elfoglalt helyünk viszonylatában nagyon is valóságos fogalmak. Ilyen szempontból fizikai létezésük másodlagos; sokkal érdekesebb kérdés számomra, hogy az idők folyamán hogyan változott a róluk kialakult kép. A halál ilyen szempontból külön kezelendő, hiszen míg az angyalok és az ördög mitologikus lényekként jelennek meg, addig a halál egy jelenség, melyet az idők során az emberiség megszemélyesített. A halál, mint alapvető filozófiai viszonyítási pont a megszemélyesítésekben is megtartja alaktalan voltát, annak ellenére, hogy a művészet évszázadok óta valóságos lényként ábrázolja. És akkor induljunk hosszú vándorútra a kultúra útvesztőiben.

Angyalok

Sumér és Egyiptom

Egyiptomi szarkofág szárnyas alakkal

Egyiptomi szarkofág szárnyas alakkal

Az angyalok szárnyas lények és ez egyik legfőbb attribútumuk: első ábrázolásaikkal már az ókori Mezopotámiában és Egyiptomban is találkozhatunk. A suméroknál az angyalszerű lények a hátukon viselték szárnyukat, míg az ezekhez hasonló egyiptomi istenségek leginkább női alakok, akik gyakorta kezükben viselik a tollat. A szárny jelentősége mindkét kultúrkörben nagyjából ugyanaz volt és ez mai angyalfelfogásunkba is

Ba

Ba

áthagyományozódott, ugyanis a szárnyak egyrészt biztosítják a repülés képességét – azért, hogy az angyalok ember és az istenek között közvetíthessenek – másrészt az angyalok ezekkel védelmezik az embert.

Az hogy az emberek haláluk után angyalokká alakulnak szintén egyiptomi eredetű elképzelés, ugyanis a piramisok országának lakói úgy hitték, hogy a lélek egyik eleme a Ba, mely az ember halál után felszáll a mennybe. A ba hieroglifa éppen ezért egy madarat formáz, míg az ennek megfelelő képi ábrázolás egy emberfejű madár.

Judaizmus

A zsidóság angyalokról alkotott elképzelése az ősi, keleti elképzelésekre vezethető vissza, héber elnevezésük azonban hangsúlyozza, hogy ezek a lények Isten és az emberek közötti közvetítők. Az európai nyelvekben használt angyal szó (angol angel, német der Engel) a görög angeloi, hírnök szóból eredeztethető, mely a héber malakh, azaz hírnök szó fordítása.

A Bibliában az angyalok nem feltétlenül pozitív lények. Az első angyalok, akik a Bibliában megjelennek nem mások, mint az állati testtel, szárnyakkal és emberarccal rendelkező Kerubok, akiknek feladata az élet fájához vezető út őrzése. Azonban ezen kívül is találunk a Teremtés könyvében utalást az angyalokra:

És láták az Istennek fiai az ember leányait, hogy szépek azok és vevének magoknak feleségeket mind azok közül, kiket megkedvelnek vala.” (Mózes I. könyve 6.2)

Boris Vallejo: Angyal

Boris Vallejo: Angyal

Az apokrif Énók könyve alapján tudjuk, hogy egész pontosan kétszáz angyal érkezett a földre, azért, hogy emberi nőkkel háljanak. Miután megérkeztek Ármon hegyére mindegyikük választott magának földi nőt, majd megtanították őket a varázslásra és egyéb vajákosságokra. A közösülés nem sült el a legjobban, ugyanis a vegyes házasságokból óriások születtek, melyek minden élőlényt felfaltak, amit csak a földön találtak (az embereket is ideértve). Az angyalok közül Azázel volt a legfondorabb: az embereknek megtanította a kések, kardok és egyéb harci eszközök elkészítésnek módját, továbbá a nőknek a sminkelés művészetét, sőt még rávette őket arra is, hogy ékszereket viseljenek.

Ázázel csapata mellet létezett azonban egy jóravaló angyaltábor is, melynek vezetői Mihály, Gábriel, Ráfael, Surjál és Uriel voltak (ebből a történetből akár azt is levezethetnénk, hogy az angyalok is magyarok voltak, hiszen igen gyorsan két táborra szakadtak. Persze ilyet nem teszünk). Az emberek panasza a megváltozott körülmények miatt először hozzájuk jutott el, ők pedig tüstént közvetítették is azt Istennek. Isten pedig megparancsolta „jó” angyalainak, hogy csináljanak rendet a földön, melynek során Ázázelt Ráfel megkötözi és a sivatag közepének mélyére veti, örök sötétségre ítélve ezzel a rebellis angyalt. Azázel kapcsán még megjegyezném, hogy Bulgakov Mester és Margarita című regényében olaszos formában Azazello néven jelenik meg.

Ami a történet kapcsán talán fontos, hogy az ördögök és démonok is angyalok, azonban ők Isten akaratával szembe mennek, míg a Fennvaló hűséges szolgái továbbra is kiérdemelik az angyal megnevezést.

Az angyalok mibenléte

A néphit szerint az angyalok kövérkés, kedves, játékos kis puttók. Ennek az elképzelésnek meglehetősen kevés köze van a bibliai angyalfogalomhoz. Az angyalok létét ugyanis az indokolja, hogy a bibliai Isten láthatatlan, s aki Jahvét meglátja, az azonnal meghal vagy már eleve halott. Az angyalokat gyakran írják le „test nélküli értelemként”, vagy „testetlen” lényeknek, melyeknek az emberektől és állatoktól eltérően nincsenek testi szükségleteik és nem jelennek meg anyagi valójukban (hacsak nem szottyan hozzá kedvük). Gyakorta hasonlítják az angyalokat a szélhez, ami teljesen megfelel légies mivoltuknak. Emellett az óhéber, arámi és arab nyelvekben a lélek, a szellem és a szél megnevezésére ugyanazt a kifejezést használják (ruah, ruha, ruh).

A korai ábrázolásokban az angyalok keménykötésű, felfegyverzett férfiak, míg a XV. századi olasz festészetben megjelennek a női angyalalakok. Valójában azonban a mitológiai hagyomány alapján az angyalok igazából nemtelenek, se nem nők, se nem férfiak.

És benépesítették az eget …

A korai kereszténység és a középkor nem csak teológiai kérdésekben vágott rendet a konkuráló elképzelések között, hanem az angyalok világát strukturálta. Különböző egyházi írók kidolgozták az angyalok rendjeit. Római Kelemen például 11 rendet különböztetett meg, míg Jeromos hetet, Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész pedig kilencet. A mennyei világ mint a földi világ egyfajta tükröződése – bár a természettudományos elképzelések ezt a képet elméletileg lerombolták – a modern, szekuláris ábrázolásokban is fontos helyet foglal el. Ugyanis ez az elképzelés a modern, már nem vallási ihletésű angyal- és mennyfelfogásban úgy jelenik meg, hogy a mennyek országa olyan, mint egy hatalmas hivatal, melyben az angyalok hivatalnokok módjára végzik napi ügyeiket.

Ez a szemlélet tükröződik az Angyalok Amerikában című HBO minisorozatban is, de hasonlót láthatunk a South Parkban is (9. évad , Best Friend Forever).

Angel in America (HBO sorozat)

Angel in America (HBO sorozat)

A mennyet és az angyalokat kifigurázó világi ábrázolásnak éppen hogy az ellentéte az Ausztriából származó Opus Sanctorum Angelorum azaz az Engelwerk.

Egyházi elhajlás

Bár a katolikus egyház szentül (na igen, hogyan másképpen) meg van győződve az angyalok létezéséről, s az egyházon belül ez a tan sajátos vadhajtásokat hozott. Az Engelwerk közössége a tiroli Gabriele Bitterlich tevékenységére vezethető vissza, aki állítólag már négyéves korában találkozott angyalokkal és egész életében azon fáradozott, hogy az angyalokról szóló tanítást minél szélesebb körben ismertté tegye az egyházban. A tan gyakorlati oldala az angyalbeavatás (Engelweihe), melynek lényege a személyre szóló védőangyal és az ember kapcsolatának erősítése. A Hittani Kongregáció 1992-ben betiltotta e rítust és az eredeti tanok terjesztését. A szekta körüli legnagyobb botrány P. Frederico Cunha Engelwerk-pap nevéhez kapcsolódik, akit jogerősen 13 év fegyházra ítéltek Portugáliában gyilkosság és kiskorúak megrontásának kísérlete miatt – jellemző módon több paptársa az eljárás alatt a tanúkat hamis tanúzásra próbálta rávenni. Ez az igen fundamentalista keresztény szekta jól példázza, hogy az egyházon belül is létezik egyfajta ezoterikus vonulat, bár maga az egyház az ezoterikus tanok megjelenését éppen hogy ördögi mesterkedésnek tekinti.

Giotto angyalábrázolása

Giotto angyalábrázolása

Séta a képtárban

Bár tisztában vagyok azzal, hogy csak felvillantottam egy-egy érdekességet az „angyalok” témakörből, a bejegyzés-sorozat első darabját képzőművészeti alkotások bemutatásával zárom, melyek a 2007 szeptemberében Moszkvában megrendezett „Novi Angelárium” kiállításon voltak láthatók.logoangel9_32yrihorovsky

8_15nikolleontev8_5mixnatnikit

7_15luciacharskaya

7_4ilyakabakov

6_16elenapotyeva3_19angelalergo

3_1aes

3_14alexeykallima

3_4alexanderdzhikia

Végül két kép Hugo Simbergtől:

Simberg_sebzett_angyal

Hugo Simberg: Sebzett angyal

simberg

Reklámok
Vélemény?

Mit szólsz hozzá?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt kedveli: